Naujos mėgėjiškos žūklės taisyklės
Parašyta Cirkulas 2012/03/29/ 18:27:35
Nuo 2012 metų kovo 30 dienos įsigalioja nauja megėjiškos žūklės leidimų įsigijimo tvarka, kainos ir naujos mėgėjiškos žūklės taisyklės.
1. Pasikeitusios megėjiškos žūklės taisyklės - skaityti čia...
2. Pasikeitusių mėgėjiškos žūklės taisyklių povandeninei žūklei išaiškinimas - skaityti čia...
3. Kaip įsigyti leidimą internetu, leidimų kainos - skaityti čia...
4. Elektroninė leidimų įsigijimo sistema - užsisakyti leidimus čia...
5. Elektroninės leidimų įsigijimo sistemos vartotojo vadovas - skaityti čia...
Informacijos šaltinis www.am.lt
Išplėstos naujienos
Pasikeitusių mėgėjiškos žūklės taisyklių povandeninei žūklei išaiškinimas


Įsigaliojus 2012 metų kovo 30 dieną naujoms mėgėjiškos žūklės taisyklėms, keitėsi ir povandeninės žūklės tvarka. Esminiai pasikeitimai, kurie yra susiję su povandenine žūkle yra trys (pasikeitimai yra pažymėti brūkšniu po tekstu):

1-2. PASIKEITMAI:
III. MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS REŽIMAS
11.4. vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu – nuo saulės laidos iki patekėjimo, taip pat vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis, nei 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis;

3. PASIKEITIMAS:
14. Povandeninė žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus rekreacines zonas:
1. Alaušas, Utenos raj.
2. Antalieptės HE tvenkinys, Zarasų raj.
3. Asveja, Molėtų, Švenčionių raj. Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto.
4. Baltieji Lakajai, Molėtų raj.
5. Didžiulis (Daugų), Alytaus raj.
6. Drūkšiai, Zarasų raj., Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje.
7. Galuonai, Molėtų raj.
8. Sartai, Rokiškio, Zarasų raj.
9. Siesartis, Molėtų raj.
10. Vištytis, Vilkaviškio raj., Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje.
11. Elektrėnų tvenkinys, Elektrėnų sav.
12. Baltijos jūros priekrantė

Tai yra esminiai pasikeitimai susiję tik su povandenine žūkle, tačiau naujosiose mėgėjiškos žūklės taisyklėse yra ir daugiau pasikeitimų, kurių bus privalu paisyti:

II. SĄVOKOS
4.2. meškeriotojo bilietas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Taisykles ar kitus teisės aktus ir tokiai žūklei nereikalinga meškeriotojo kortelė;

4.3. meškeriotojo kortelė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei joje nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba;

4.9. viena žvejyba – vieno asmens mėgėjiška žūklė ar limituota žvejyba nuo atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.10. žvejyba sugaunant ir paleidžiant – mėgėjiška žūklė, užtikrinanti sugautų ir paleistų žuvų gyvybingumą, laimikį nedelsiant paleidžiant atgal į tą patį vandens telkinį.

III. MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS REŽIMAS
8. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 lašišą (Baltijos jūroje), šlakį (Baltijos jūroje) ar šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, ungurių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, lydekų, šapalų, meknių, otų (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 15 vienetų menkių ir ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 5 kg, Kuršių mariose neturi būti didesnis kaip 7 kg, o Baltijos jūroje – 15 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra didesnis nei šiame punkte nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

11. Draudžiama ši veikla:
11.5. būti vandens telkiniuose ar arčiau, kaip 25 m nuo jų, su mėgėjiškos žūklės įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau, kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama.

13. Draudžiama gaudyti:
13.2. be nustatyta tvarka išduotų meškeriotojo kortelių vidaus vandens telkiniuose šias žuvis:
lašišas (Salmo salar);
šlakius (Salmo trutta trutta);
sykus (Coregonus lavaretus);
upines nėges (Lampetra fluviatilis);

13.3. mažesnes nei šių dydžių:
lašišas (Salmo salar) 65 cm;
šamus (Silurus glanis) 75 cm;
šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
salačius (Aspius aspius) 52 cm;
vėgėles (Lota lota):
Kuršių mariose 49 cm;
kituose telkiniuose 40 cm;
ūsorius (Barbus barbus) 47 cm;
sterkus (Sander lucioperca) 46 cm;
lydekas (Esox lucius) 45 cm;
kiršlius (Thymallus thymallus) 29 cm;
marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
žiobrius (Vimba vimba) 28 cm;
šapalus (Leuciscus cephalus) 25 cm;
meknes (Leuciscus idus) 28 cm;
lynus (Tinca tinca) 25 cm;
karpius (Cyprinus carpio) 30 cm;
Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 30 cm;
Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 30 cm;
plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;
siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

Pastaba. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta šiame punkte, taip pat žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį. Žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai - nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo;

13.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:
lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;
sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;
salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;
kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;
marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
otus (Scopthalmus maximus) nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d.;
vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;
žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;
plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;
karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;
lašišas ir šlakius nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių ir 0,5 km spinduliu nuo Klaipėdos uosto šiaurinio ir pietinio molų galų Baltijos jūroje.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. kovo 28.d. įsakymo Nr. D1-272 redakcija)

Pilnas mėgėjiškos žūklės taisykles rasite čia: www.am.lt

Informacijos šaltinis LR Aplinkos ministerija
Klubas Neriam