Povandeninės medžioklės klubas
Parašyta Cirkulas 2008/03/13/ 17:44:53

Išplėstos naujienos

Mes turime du pasaulius: vanduo ir žemė. Mes turime du gyvenimus: po vandeniu ir virš jo! Visa tai mūsų hobis - povandeninė žūklė!


Povandeninės medžioklės klubas „NERIAM“Tai daugiausiai narių Lietuvoje vienijantis povandeninės žūklės, dar kitaip medžioklės, klubas. Klubas "NERIAM" yra LLPF (Lietuvos Povandeninės Žūklės Ir Laisvojo Nardymo Asociacijų Federacija) vienas iš kelių steigėjų ir narys. Šiuo metu klube yra 9 klubo nariai. Klubo narių sąrašą galima pažiūrėti čia... Klubas įkurtas 2008 metais vasario mėnesį. Tai pirmas oficialiai įregistruotas povandeninės žūklės klubas Lietuvoje. Klubo vizija - išplėstas klubas po visą Lietuvos teritoriją, kuris veikia pagal savo misiją ir tikslus atskiruose savarankiškuose klubo regionuose, siekiant klubo nariams palankesnių sąlygų povandeninei žūklei Lietuvos vidaus vandenyse. Nuo 2009 metų klubas "NERIAM" aktyviai dalyvauja LR Aplinkos ministerijos įkurtoje žvejų mėgėjų taryboje, kurioje atstovauja visos Lietuvos povandeninės žūklės mėgėjus, siekiant sąlygų pagerinimo, gina jų teises ir interesus aukščiausiame aplinkos apsaugos kontrolės lygmenyje. Vienintelė Lietuvoje organizacija, kuri kiekvienais metais organizuoja su LR Žemės ūkio ir LR Aplinkos ministerijomis pilietinę žuvinimo akciją ir privačių lėšų, žuvindami valstybinius, nenuomojamus ežerus. Tai yra vienas iš svarbiausių klubo prioritetų - rūpintis gamtos ištekliais ir saikingai juos naudoti. Taip pat klubas glaudžiai bendradarbiauja su rajono aplinkos apsaugos departamentais, organizuoja įvairias aplinkos prevencijos priemones: brakonierių reidai, paliktų po vandeniniu tinklų traukimo akcijos ir t.t. Taip pat klubas aktyviai bendradarbiauja su miestų, rajonų savivaldybėmis organizuojant paplūdimių ir pakrančių švarinimo akcijos. Padeda ežerų nuomininkams prižiūrėti jų nuomojamus ežerus, padeda žuvinti, tvarkyti ir saugoti nuo pažeidėjų.

Klubas kelia gana griežtus reikalavimus sau ir klubo nariams, kurių siekis yra įgyvendinti šiuos pagrindinius klubo tikslus:

● Vienas iš pagrindinių klubo tikslų - suburti didžiąją dalį Lietuvos povandeninės žūklės mėgėjų į vieną asociaciją, kurios pagalba įgyvendinant įvairius projektus su LR Aplinkos ministerija, gauti asociacijos nariams palankesnes sąlygas povandeninei žūklei.
● Garsinti povandeninę žūklę kaip sporto šaką, humanišką laisvalaikio praleidimo būdą, vystyti, propaguoti tai gyventojų tarpe, ruošti sportininkus šalies ir tarptautinėms varžyboms.
● Organizuoti sportinius renginius, stovyklas, išvykas ir kitas įvairias akcijas.
● Bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, kurios yra atsakingos ir rūpinasi aplinkos apsauga bei jos gerinimu. Teikti atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl povandeninės žūklės kontrolės ir sąlygų gerinimo.
● Atstovauti ir ginti visuomenėje ir valdžios bei valdymo institucijose klubo narių interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su savivaldybėmis, aplinkos apsaugos bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, sprendžiant klubo problemas, teikti šioms institucijoms įvairius pasiūlymus.
● Saugoti gamtą ir laikytis visų numatytų aplinkos apsaugos taisyklių.
Visos surenkamos lėšos yra skiriamos tik šių tikslų įgyvendinimui. Klubo atliktos veiklos sąrašas susipažinti čia...

KLUBO STRUKTŪRA


Klubas yra nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti visuomeninė povandeninės medžioklės organizacija. Klubas „Neriam“ veikia pagal savo įstatus kaip vienalytis juridinis asmuo, kurį sudaro atskiri regionai. Klubą sudarantys regionai yra atskirai vienas nuo kito veikiantys vienetai, kurie siekdami klubo „Neriam“ kaip juridinio asmens iškeltų tikslų, turi savo vizijas ir tikslus. Klubo regionai savarankiškai veikia sprendžiant regione iškilusias problemas. Kiekvienas klubo regionas turi išsirinkęs regiono vadovus. Klubo regiono vadovai sudaro pagrindinį klubo valdymo organą – klubo valdybą, kuriai vadovauja klubo prezidentas. Valdyboje regiono vadovai atstovauja savo regiono interesams valdybos lygmenyje, iškelia savo regiono idėjas, gina jų interesus, aktyviai dalyvauja klubo biudžeto planavime.

Su visa klubo struktūra galima susipažinti čia...

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA


Jums patinka klubo veikla, esate iniciatyvus, draugiškas, kūrybingas povandeninės žūklės mėgėjas? Klubas „NERIAM“ - Jums puiki galimybė siekti daugiau! Šiuo metu klubas ieško tokių žmonių iš visos Lietuvos, ypatingai iš didžiųjų miestų: Klaipėda, Panevėžys, Utena ir kitų.

Stojimo į klubą procedūra:
Asmenys, sulaukę pilnametystės, gali siųsti prašymus dėl stojimo į klubą. Prašymo formą galima atsisiųsti čia… Užpildytą prašymo formą siųsti elektroniniu paštu tam klubo regiono vadovui, kuriame jūs gyvenate, arba arti jo. Regiono vadovų sąrašą ir kontaktus rasite čia…
Jei jūs esate toli nuo esamų klubo regionų ir norėtumėte įkurti atskirą, naują klubo regioną savo gyvenamojoje vietovėje - susisiekite su klubo prezidentu elektroniniu paštu info@neriam.lt

Užpildžius ir nusiuntus stojimo į klubą prašymą, asmuo tampa kandidatu į klubo narius. Neilgiau kaip per 12 mėnesių, per visuotinį klubo narių susirinkimą nariai balsuoja dėl Jūsų narystės ir pateikia jums atsakymą raštu ar žodžiu. Per bandomąjį kandidato į klubo narius laikotarpį kandidatui siūlome sudalyvauti dažniau klubo organizuojamose veiklose, renginiuose, kurių metų Jūs turėsite galimybę susipažinti su klubo nariais ir klubo veikla. Sezono pabaigoje, gruodžio mėnesį, per visuotinį klubo narių susirinkimą patenkinus Jūsų prašymą stoti į klubą, privaloma sumokėti žemiau nurodytus mokesčius. Po to, kai asmuo sumoka mokesčius, tampa pilnateisiu klubo nariu, kuris gauna nemokamai klubo nario asmeninę kortelę ir marškinėlius su klubo atributika ir visas kitas klubo narių privilegijas.

Mokesčiai:
- Vienkartinis stojamasis mokestis - 300 eur.
- Kasmetinis klubo nario mokestis 60 eur.

KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS


Narių teisės:
- dalyvauti Klubo renginiuose;
- inicijuoti bei organizuoti renginius;
- dalyvauti svarstant Klubo veiklos klausimus;
- naudotis sprendžiamojo balso teise susirinkimuose;
- gauti visą Klubo turimą informaciją, išskyrus tą, kuri valdybos nutarimu pripažinta konfidencialia arba neteiktina visiems arba kai kuriems atskiriems nariams;
- rinkti ir būti išrinktam į Klubo valdymo ir kontrolės organus;
- išstoti iš Klubo įstatų 16.1 klubo įstatų punkte nustatyta tvarka.

Narių pareigos:
- laikytis įstatų;
- padėti įgyvendinti Klubo veiklos tikslus ir uždavinius;
- dalyvauti susirinkimuose;
- mokėti nario mokestį, jeigu toks nustatytas;
- vykdyti Klubo organų nutarimus.


Mūsų vizija - išplėstas klubas po visą Lietuvos teritoriją, kuris veikia pagal savo misiją ir tikslus atskiruose savarankiškuose klubo regionuose, siekiant klubo nariams palankesnių sąlygų povandeninei žūklei Lietuvos vidaus vandenyse.

Jei tau rūpi tai - prisijunk prie mūsų!
Neturi tam laiko? Paskirk savo 2% pajamų mokesčio!

Povandeninės medžioklės ir nardymo aistruolių klubas „NERIAM“
Elektroninis paštas info@neriam.lt