LLPF TAURĖ 2019
Parašyta Cirkulas 2019/03/18/ 22:30:03
Daugiau informacijos...

Išplėstos naujienosVaržybų organizatorius LLPF (Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų federacija)
Taisyklės LT kalba: čia...
Taisyklės EN kalba: čia...
Dėl informacijos: info@llpf.lt


LLPF TAURĖ 2019 VARŽYBŲ TAISYKLĖS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Tarptautinės mėgėjiškos povandeninės žūklės varžybos „LLPF TAURĖ 2019” taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato varžybų objektus, įrankius, būdus, režimą, varžybų tvarką, reglamentuoja kitą varžybų veiklą. Šios varžybos nėra sportinins renginys, todėl šiam renginiui negalioja LR kūno kultūros ir sporto įstatymas.
2. Taisyklės taikomos LLPF (Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų federacija) organizuojamose varžybose Alaušo ežere.
3. Varžybų dalyviams nėra taikomas mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse numatytos limituotos povandeninės žūklės sąlygų 7 punktas, tai suderintus pagal mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse numatytas galimybes su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovybe. Tai įgalina mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 9 punktas.
4. Visos kitos varžybų taisyklės atitinka mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles.
5. Varžybų data 2019 m. liepos 20-21 dienomis.

II.VARŽYBŲ SĄVOKOS


1. Varžybų dalyvis – dalyvis, kurio amžius yra ne jaunesnis kaip 18 metų, sumokėjęs dalyvio startinį mokestį ir susipažinęs su varžybų ir saugaus elgesio taisyklėmis. Asmenys jaunesni nei 18 metų, pareiškę norą dalyvauti varžybose, privalo pateikti raštišką tėvų ar kitų asmenų, užsiimančių jo globa, sutikimą.
2. Varžybų dalyvių privaloma įranga – plūduras, povandeninės žūklės šautuvas, kostiumas, plaukmenys, kaukė, vamzdelis, peilis, greitai nuimamas svoris ar kita svorių sistema ir kukanas žuvims laikyti.
3. Varžybų teritorija – Alaušo ežero ekvatorija.
4. Varžybų trukmė – pirmą varžybų dieną 6 valandos, antrą varžybų dieną 6 valandos.
5. Varžybų objektas – taisyklėse numatytos įskaitinės žuvys, jų kiekis ir svoris.
6. Varžybų mokesčiai – taisyklėse numatyti visi su varžybų organizavimu susiję dalyvių ir svečių mokesčiai.
7. Varžybų asmeninė įskaita – varžybų dalyvio surinktų asmeninių taškų suma.
8. Varžybų komandinė įskaita – varžybų komandos, sudarytos iš mažiausiai dviejų, daugiausiai trijų varžybų dalyvių, bendra taškų suma.

III.VARŽYBŲ REŽIMAS
VARŽYBŲ TERITORIJA


Varžybos vyks Alaušo ežere. Varžybos prasidės dviejuose sektoriuose, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Varžybų sektorių abi dienas rinksis dalyviai savarankiškai. Finišuoti galima bet kuriame varžybų sektoriuje, nepriklausomai iš kurio sektoriaus varžybų dalyvis startavo. Tikslias sektorių vietas teisėjai paskelbs varžybų dieną! Varžybų karantinas - nuo 2019 m. liepos 13 iki 19 dienos skelbiamas karantinas Alaušo ežere. Karantino metu varžybų dalyviams draudžiama vykdyti povandeninę žūklę ir nardymą minėtame ežere. Dalyviams nesilaikantiems varžybų karantino, bus minusuojami visi pirmos varžybų dienos taškai.

VARŽYBŲ OBJEKTAS


Įskaitinės žuvys ir jų dydžiai:
• Lydeka, karpis - nuo 1000 gramų.
• Ungurys – nuo 800 g.
• Šamas - nuo 4000 gramų.
• Visa kita žuvis nuo 500 gramų.
Per vieną varžybų dieną vienam varžybų dalyviui maksimalus leidžiamas sumedžioti žuvų kiekis:
• Po 3 (tris) vienetus lydekų ir ungurių;
• Po 1 (vieną) šamą;
• Visa kita žuvis be kiekio apribojimų.

VARŽYBŲ EIGA


Prasidėjus varžyboms dalyvis privalo prieš lipant į vandenį ir išlipus pasižymėti pas teisėją, prieš tai turi būti davęs sutikimą raštu, kad yra susipažinęs varžybų ir saugaus elgesio taisyklėmis, ir sutinka, kad šių taisyklių laikysis visų varžybų metu. Dalyvis pasirašydamas sutikimą prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus ir galimas grėsmes savo paties ir aplinkių sveikatai ir gyvybei. Dalyvis turi įsitikinti, kad varžybų teisėjas atžymėjo dalyvio numerį, starto ir finišo vietą. Prieš startuojant kiekvienas varžybų dalyvis privalo įsitikinti, ar turi visą taisyklėse nurodytą privalomą varžybų įrangą. Startuoti varžybų dalyvis gali bet kada, tačiau ne anksčiau nei varžybų teisėjai davė startą ir ne vėliau nei paskelbtas varžybų finišas.

Varžybų dalyvis finišuoti varžybų metu gali bet kada panorėjus. Pablogėjus varžybų dalyvio būklei, privaloma nedelsiant signalizuoti varžybų teisėjams ar kitiems artimiausiai esantiems asmenims. Apie pablogėjusią būklę būtina informuoti varžybų organizatorius. Varžybų metu visi dalyviai laikosi varžybų ir kitų mėgėjų žūklės vidaus vandenyse taisyklių.

Baigęs tos dienos varžybas, dalyvis atiduoda visą sumedžiotą žuvį ir savo dalyvio numeriuką sektoriaus teisėjui, kuris supakuoja žuvį į maišus ir pristato svėrimui. Prieš atiduodant žuvį teisėjui būtina įsitikinti, kad visa žuvis jau yra negyva. Dalyvis finišavęs varžybų pabaigoje be sumedžiotos žuvies taip pat privalo atsižymėti pas varžybų sektoriaus teisėją, to neatlikus – bus skiriami varžybų baudos taškai.

Pirmą varžybų dieną visų varžybų dalyvių žuvis nebus grąžinama!

VARŽYBŲ DALYVIŲ ĮRANGA


• Kostiumas - nardymui skirtas kostiumas, kuris apsaugo narą nuo aplinkos poveikio ir fizinio kontakto su ežero fauna ir flora.
• Kaukė - tai įrangos dalis, suteikianti galimybę narui aiškiau matyti po vandeniu.
• Vamzdelis - vamzdelio pagalba naras turi galimybę kvėpuoti vandens paviršiuje.
• Plaukmenys - įrangos dalis, padedanti narui irtis po vandeniniu ir vandens paviršiuje.
• Plūduras - ryškios spalvos plūduras, suteikiantis galimybę varžybų dalyvį, narą, matyti kitiems asmenims. Plūduro dydis, forma ir spalva nėra reglamentuota, todėl varžybų dalyvis pats sprendžia jo dydį, formą ir spalvą.
• Kukanas - įrangos dalis skirta žuviai laikyti. Kukanas laikomas pritvirtintas prie varžybų dalyvio arba jo plūduro.
• Peilis - peilis ir jo dėklas turi būti pritvirtinti prie naro kostiumo ar kitos įrangos dalies arti kūno, kad esant reikalui, jis galėtų būti panaudotas.
• Greitai nuimamas svoris, svorių sistema - svoris arba svorių sistema, kurie skirti naro plūdrumui kompensuoti, esant reikalui turi turėti galimybę būti greitai nuimtam nuo naro kostiumo.
• Povandeninės žūklės šautuvas – įrankis, skirtas žuviai medžioti. Šautuvai gali būti įvairių konstrukcijų, jį renkasi varžybų dalyvis savo nuožiūra. Varžybų metu galima naudoti ir kelis šautuvus. Maksimalus šautuvo ilgis, matuojant nuo galinės šautuvo dalies iki priekinės (be harpūno), negali viršyti daugiau nei 120 cm.
• Harpūno antgaliai - harpūno konstrukcinė dalis, kuri skirta medžioti skirtingai žuvies rūšiai. Gali būti naudojami vienšakiai ir daugiašakiai harpūno antgaliai. Pagal Lietuvos mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, daugiašakiai harpūno antgaliai gali būti naudojami tik ungurių medžioklei. Daugiašakiai harpūno antgaliai negali būti platesni nei 10 cm. Vienšakis antgalis naudojamas visoms kitoms žuvų rūšims medžioti, jo konstrukcija ir dydis nėra reglamentuoti.

TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS, BAUDOS TAŠKAI


• 1 g - 1 taškas, sveriama visa sumedžiota varžybų dalyvio žuvis.
• Maksimalus vienos žuvies svoris, kuris verčiamas taškais, yra 5000 g.
• Bonus taškai - už kiekvieną įskaitinę žuvį pridedami 500 taškų papildomai.
• Baudos taškai:
- Lydeka, karpis iki 800 gramų – minus 500 taškų.
- Šamas iki 3000 gramų – minus 500 taškų.
- Visa kita žuvis iki 300 gramų – minus 500 taškų.
- Jei dalyvis, pasibaigus varžybų laikui, vėluoja iki 1 minutės tikslumu grįžti į krantą ir užsiregistruoti pas varžybų teisėjus, jam skiriami minus 3000 taškų ir dalyvio dienos diskvalifikacija.
- Piktybiškai nesilaikant saugaus atstumo tarp dalyvių (25 metrai) reikalavimo, dalyviai bus baudžiami baudos taškais minus 1000 taškų. Dalyviams iki 18 metų, kuriuos varžybų metu prižiūrės, plauks kartu tėvai ar kiti atsakingi asmenys, ši taisyklė netaikoma.
- Varžybų dalyviui neatsižymėjus startuojant ar finišavus pas teisėją, anuliuojami visi tos dienos taškai.

VARŽYBŲ METU DRAUDŽIAMA


• Dalyviams draudžiama atiduoti ar kitaip dalintis savo sumedžiota žuvimi su kitais varžybų dalyviais, nesilaikant šio reikalavimo, abu dalyviai bus diskvalifikuojami iš visų varžybų.
• Varžybų dalyviai negali artintis arčiau kaip 25 metrus prie kito varžybų dalyvio plūduro.
• Varžybų dalyviams griežtai draudžiama sumedžiotą žuvį išmesti ar kur nors slėpti. Visa dalyvių sumedžiota žuvis privalo būti atiduota teisėjams. Dalyviai nesilaikantys šio draudimo, bus diskvalifikuojami iš visų varžybų.
• Dalyviai, apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, nebus leidžiami dalyvauti esamą varžybų dieną.
• Visų varžybų metu draudžiama dalyviams atsisegti nuo savęs plūdurą.
• Varžybų dalyviams draudžiama naudotis sonarais, echolotais bei kotomis žuvims vilioti ir ieškoti priemonėmis, bet kokiomis motorinėmis ar irklinėmis vandens transporto priemonėmis, taip pat griežtai draudžiama naudoti autonominio kvėpavimo po vandeniu įrangą.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


MOKESČIAI


• Dalyvio startinis mokestis – 25 eur.
• Apgyvendinimas: varybų teritorijoje nakvynės paslaugos teikiamos tik palapinėse. Palapinės mokestis – 4,0 EUR. asmeniui. Teritorijoje bus galima naudotis elektra, dušais, tualetu. Daugiau informacijos apie apgyvendinimą: www.sudeikiupoilsiaviete.lt
Atvykstantiems su šeimomis ir norintiems didesnių patogumų, rekomenduojame rezervuotis apartamentus artimiausiose kaimo turizmo sodybose prie Alaušo ežero, tuo turite pasirūpinti savarankiškai:
Link
www.alausoslenis.lt
www.atostogoskaime.lt
• Visi varžybų dalyviai ir svečiai šeštadienį bus vaišinami vakariene, antrą varžybų dieną var-ybų rėmėjai vaišins greitais pusryčiais ir nealkoholiniais gerimais.

Varžybų rėmėjai:
Varžybų prizinis forndas: 4Diving, Diugonis, X-PRO, Freediving.lt, Batiskaf Riga.
Kiti rėmėjai: Elmenhorster, AUGA group,

APDOVANOJIMAI


Varžybų prizininkai bus apdovanojami tiek asmeninėse, tiek komandinėse įskaitose. Taip pat atskiras padovanojimas bus už didžiausią varžybų metu sumedžiotą laimikį. Varžybų prizininkams bus įteikta: LLPF federacijos taurė, medaliai, diplomai ir rėmėjų dovanos. Prizininkai: I vieta asmeninėje įskaitoje, II vieta asmeninėje įskaitoje, III vieta asmeninėje įskaitoje, “Didžiausio laimikio prizas” asmeninėje įskaitoje, I vieta komandinėje įskaitoje, II vieta komandinėje įskaitoje ir III vieta komandinėje įskaitoje.


VARŽYBŲ DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS


Teisės:
• Nevaržomai pagal amžių, lytį ir tautybę dalyvauti varžybose, laikantis varžybų taisyklių;
• Apie pastebėtus neatitikimus varžybų metu informuoti varžybų teisėjus;
• Pateikti pretenzijas dėl varžybų dalyvių taškų skaičiavimo per 5 valandas;
• Būti supažindintais su varžybų tvarka, eiga ir saugaus elgesio vandenyje su ginklu taisyklėmis;
• Bet kuriuo varžybų metų pasitraukti iš varžybų, apie tai informavus varžybų teisėjus (dalyvio startinis mokestis
negrąžinamas).

Pareigos:
• Mokėti varžybų dalyvio mokestį;
• Laikytis visų numatytų varžybų taisyklių;
• Laikytis saugaus elgesio taisyklių vandenyje su ginklu;
• Varžybų metu būti įsigijus privalomą meškeriotojo kortelę, suteikiančią teisę povandeninei žūklei Alaušo ežere;
• Prisiimti asmeninę atsakomybę už savo keliamus neteisėtus, pavojingus veiksmus viso renginio metu.

V.SAUGAUS ELGESIO VARŽYBŲ TAISYKLĖS


I Nardymas
• Draudžiama nardyti apsvaigus nuo vaistų, alkoholio, kitų psichotropinių medžiagų;
• Nerekomenduojama nardyti, jei esi blogos savijautos, sloga;
• Nardant būtina laikytis nardymo režimo: laikas kvėpuojant paviršiuje neturėtų būti mažesnis nei laikas praleistas po vandeniu;
• Nardant visada būtina turėti prisitvirtinus plūdurą ar kitaip pažymėti tą vietą, kurioje nardoma;
• Įranga turi būti sukomplektuota taip, kad visuomet paviršiuje būtų teigiamas plūdrumas;
• Nardant visada reikia stebėti savo savijautą, vertinti savo būklę, vengti bereikalingos rizikos;
• Nardant keliese, visada būtina prižiūrėti vienas kitą, nelaimės atveju būsit vieninteliai žmonės, galintys vienas kitam padėti;
• Būtina žinoti pirmos pagalbos pagrindus ir prireikus ją suteikti;
• Saugotis perkaitimo saulėje;
• Radus tinklus, vengti kontakto su jais, neliesti;

II Ginklas
• Draudžiama plaukioti, nardyti su užtaisytu ginklu rekreacinėse zonose;
• Draudžiama užtaisinėti ginklus krante, virš vandens paviršiaus;
• Draudžiama užtaisytą ginklą kreipti į žmonių pusę ar į viršų.
• Jei ginklas užtaisytas ne žūklės metu, vienintelė saugi ginklo kryptis yra žemyn;
• Šūvio trajektoriją reikia pasirinkti tokią, kad ji nesukeltų pavojaus kitiems;
• Draudžiama šauti į sunkiai įžiūrimą vietą, objektus. Šūvis atliekamas tik tuomet, kai įsitikinama, kad jis nesukels pavojaus aplinkiniams;
• Išlipant į krantą, ginklas visada turi būti neužtaisytas;
• Nenaudoti ginklo tuo atveju, jei turite įtarimų, kad jo mechanizmas gali būti pažeistas.

III Ginklo saugojimas
• Draudžiama laikyti, transportuoti, saugoti užtaisytą ginklą;
• Draudžiama ginklą laikyti saulės atokaitoje ar kitoje aplinkoje, kur oro temperatūra yra aukšta;
• Draudžiama ginklą laikyti lengvai vaikų pasiekiamose vietose.
FEDERACIJOS PREZIDENTAS BRONIUS ŠEŠPLAUKIS